REKLAMA:
Szklarska Poręba - Zaprasza!!!
Piechowice - Magiczny Œwiat Kryształu
Hotel Fenix Strauss w Jeleniej Górze
aplauz nieruchomosci

Po jakim czasie przedawniają się długi? Ważne terminy

2018-04-16 11:12:06
Czy wiesz, że długi nie będą ciągnęły się za tobą przez całe życie? Co prawda, niespłacone zobowiązanie nie zostanie anulowane, ale wierzyciel może stracić narzędzia, umożliwiające mu dochodzenie roszczeń. Instytucją chroniącą dłużników jest przedawnienie wierzytelności. Sprawdź terminy przedawnienia roszczeń majątkowych.
fot.

Terminy przedawnienia roszczeń - po ilu latach przedawnia się dług?

Na tę chwilę przedawnienie roszczenia, co do którego wierzyciel podjął czynności przed sądem, może nastąpić po 10 latach. Więc jeżeli otrzymałeś sądowe wezwanie do zapłaty, nie możesz liczyć na to, że w najbliższym czasie twój dług się przeterminuje. Jednak nie każdy wierzyciel podejmuje czynności procesowe, wówczas termin ważności długu jest zazwyczaj krótszy. W polskim prawie długi dezaktualizują się w różnym czasie, na przykład przedawnienie świadczeń okresowych (opłaty za abonament, albo czynsz za najem) następuje po 3 latach. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, ile minęło czasu, niespłacony dług nie wygasa. Nie można jednak na nikogo nałożyć obowiązku uregulowania przeterminowanej wierzytelności. Po jakim czasie przedawniają się długi?

  • kredyt i pożyczka - przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki następuje po 3 latach od dnia wymagalności;
  • zaległości telekomunikacyjne - przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych ma miejsce po 2 latach;
  • wierzytelności stwierdzone wyrokiem sądowym lub nakazem zapłaty - przestają być wymagalne po 10 latach;
  • należności z tytułu składek ZUS - 5 lat od dnia, w którym należało je uiścić;
  • długi alimentacyjne - 3 lata, jednak jeśli swoich praw majątkowych względem rodzica chce dochodzić dziecko, to bieg przedawnienia zaczyna się od momentu usamodzielnienia się dziecka, czyli w dniu ukończenia 18 roku życia, wcześniej jest zawieszony (w ten sposób dziecko może ubiegać się o zwrot należnych mu pieniędzy do ukończenia 21 lat).

Oczywiście nie są to wszystkie rodzaje wierzytelności. Na przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu będziesz musiał poczekać 3 lata. Podobnie jest z zaległymi wypłatami. Jeśli miałeś umowę o pracę, a twój pracodawca nie uregulował kwestii wynagrodzenia, masz 3 lata na dochodzenie swoich praw. Inaczej to wygląda z umowami o dzieło, tego rodzaju dług przeterminuje się po 2 latach od oddania dzieła.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie?

Czekanie, aż dług ulegnie przedawnieniu to nienajlepszy pomysł. Nie spłaciłeś pożyczki online? Sprawdź, czy nie figurujesz w rejestrze dłużników. Warto monitorować swoje wierzytelności. Jeśli nie kontrolujesz na bieżąco korespondencji, mogłeś przeoczyć wezwania do zapłaty oraz pisma informujące o możliwości wpisania cię na listę dłużników. Jednak każda osoba prywatna ma prawo do bezpłatnego raportu BIK i raportów biur informacji gospodarczej. Zgodnie z ustawą, dokument, który pozwala sprawdzić stan wierzytelności, możesz pobrać bezpłatnie, raz na pół roku. Jeśli o długach informuje cię windykator, pamiętaj, że ma obowiązek wskazać podstawę tego zadłużenia. Musi powiedzieć po prostu, za co, ile i komu zalegasz, niezależnie od tego, czy chodzi o niespłacone pożyczki online, czy kredyt hipoteczny.

Minęły 3 lata od dnia, kiedy powinieneś uregulować mandat za jazdę bez biletu, a twoje nazwisko nadal widnieje na czarnej liście dłużników? Nie ma w tym nic dziwnego. Przedawnienie roszczenia nie jest przesłanką do usunięcia z rejestru. Dopiero po spłacie zobowiązania masz szansę zniknąć z baz dłużników.

Cesja wierzytelności a przedawnienie roszczenia

Załóżmy, że masz dług wobec banku - nie spłaciłeś kilku rat kredytu. Bank przekazał sprawę do sądu, co jest jednoznaczne z przerwaniem biegu przedawnienia. Jednak zanim sąd rozstrzygnął spór, doszło do sprzedaży wierzytelności. Tego rodzaju zobowiązania chętnie skupują tzw. fundusze sekurytyzacyjne, które ściśle współpracują z firmami windykacyjnymi. Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia? Nie, bieg ten trwa niezmiennie od dnia, w którym powinieneś spłacić dług. Co więcej, cesja wierzytelności, wobec której zostały wszczęte czynności sądowe, niejako unieważnia te czynności. Fundusz sekurytyzacyjny nie może korzystać z prawa do przerwania biegu przedawnienia, ponieważ to nie fundusz zgłosił tę sprawę do sądu. Tak więc, kupując dług, wobec którego została wszczęta egzekucja, przerywająca bieg przedawnienia, fundusz zmuszony jest jeszcze raz podjąć starania o wszczęcie egzekucji. W innym wypadku przedawnienie biegnie swoim normalnym rytmem.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że czas potrzebny do przeterminowania się długu, zaczyna być naliczany od nowa. Jest kilka sytuacji, które mogą do tego doprowadzić. Zdarza się, że dłużnik sam przerywa ten bieg. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób nie zna prawa. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Art. 123. § 1.) bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • przez wszczęcie mediacji.

Samo wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty nie prowadzi do przerwania biegu przedawnienia.

Dochodzenie przedawnionych roszczeń

Niestety firmy windykacyjne wykorzystują nieznajomość prawa. Dlatego, kiedy zadzwoni windykator, domagając się spłaty przedawnionego długu, nie powinieneś być zaskoczony. W takiej sytuacji nie należy podejmować negocjacji, ponieważ doprowadzi to do przerwania biegu przedawnienia. Co to oznacza? Podejmując mediacje uznajesz swój przeterminowany dług. W świetle prawa staje się on znów wymagalny, więc należy go spłacić. Oczywiście wszystkie zobowiązania powinny być regulowane. Polacy zdają sobie z tego sprawę i coraz większa część naszych rodaków rozumie potrzebę działania firm windykacyjnych i nie uznaje ich wcale za zło konieczne, tylko element normalnego procesu dochodzenia wierzytelności.

Pozew o ustalenie przedawnienia

Nawet po 10 latach od wszczęcia postępowania przed sądem dług nie przedawni się sam i różne instytucje mogą domagać się jego spłaty. Co zrobić, kiedy spotka cię taka sytuacja? Wysłanie pisma o przedawnienie długu do firmy windykacyjnej może tylko pogorszyć sprawę. W ten sposób uznałbyś swój dług. Zwróć się do sądu, tam należy szukać pomocy. Żeby wierzyciel nie mógł już dochodzić przeterminowanego zobowiązania, powinieneś wystąpić z pozwem o przedawnienie długu. Po uznaniu przedawnienia, wierzyciel nie będzie mógł cię już ścigać, ale pamiętaj, że dług nie znika.

Trwają prace legislacyjne, które mają zmienić ten stan rzeczy. W myśl nowych przepisów, zanim sąd zajmie się wszczęciem postępowania egzekucyjnego, będzie musiał zbadać, czy dług nie jest już przeterminowany. Ulec zmianie ma też termin przedawnienia niektórych zobowiązań. I tak na przykład wierzytelności, co do których podjęto już jakieś działania przed sądem, mają przedawniać się już po 6 latach, a nie jak do tej pory po 10.


Autor: | Data publikacji: 2018-04-16 11:12:06
OCEŃ ARTYKUŁ
0
0
679 | 2770

OPINIE i KOMENTARZE
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Nick:
Dodając komentarz,
akceptujesz REGULAMIN
   
Wpisz wynik działania ( 7 + 9 ):

Regulamin komentowania i wyrażania opinii na portalu 24jgora.pl

Każdy użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy i wyrażania opinii na temat treści prezentowanych artykułów.
Zastrzegamy jednak, że nie będziemy publikować opinii które:
- są wulgarne, obraŸliwe oraz naruszają zasady współżycia społecznego,
- są skrajnie rasistowskie,
- nie są zgodne z tematem komentowanego artykułu,
- obrażają osoby uczestniczące w dyskusji,
- zawierają reklamy produktów lub usług,

Jednoczeœnie zaznaczamy, że portal 24jgora.pl nie ponosi odpowiedzialnoœci za treść i opinie wyrażane przez osoby komentujące. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające zasady współżycia społecznego, może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
Informujemy również, że dodając komentarz zapisujemy datę, godzinę oraz adres IP komputera lub urządzenia, z którego komentarz jest wystawiany.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.


Redakcja portalu 24jgora.pl

REKLAMA:
Do góry